تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

DOWNLOAD و UPLOAD در محیط SIMATIC MANAGER

DOWNLOAD و UPLOAD در محیط SIMATIC MANAGER

انجام عمل DOWNLOAD و UPLOAD در محیط های مختلف برنامه SIMATIC MANAGER و زیر برنامه های آن امکان پذیر است که در هر برنامه محتویات مواردی که DOWNLOAD  و UPLOAD می شوند متفاوت می باشد. مهم ترین محیط های برنامه جهت DOWNLOAD  و UPLOAD  عبارتند:

محیط SIMATIC MANAGER

محیط HW CONFIG

محیط   LAD/STL/FBD

محیط NETPRO

در محیط نرم افزار SIMATIC MANAGER  می توان DOWNLOAD و UPLOAD برنامه را انجام داد که در این صورت می توان کل محتویات پروژه شامل پیکر بندی تنظیمات شبکه ی بلاک های برنامه نویسی را DOWNLOAD و UPLOAD نمود. همچنین امکان این که فقط بلاک های برنامه نویسی نیز DOWNLOAD شود نیز وجود دارد.

UPLOAD پروژه در اتوماسیون صنعتی زیمنس

برای UPLOAD گیری از یک PLC می توان ابتدا یک پروژه جدید ایجاد نموده و سپس مطابق شکل از منوی PLC گزینه UPLOAD STATION TO PG را انتخاب نمود.این عمل زمانی که با یک سیستم جدید مواجه می شویم مفید خواهد بود.

تذکر:

وقتی ارتباط با PLC از طریق پرت CPU نیست بلکه ارتباط از طریق کارت شبکه است بایستی در قسمت SLOT.

شماره اسلاتی که CPU در آن قرار دارد به صورت دستی وارد شود. تکنوزیمنس نمایندگی زیمنس در ایران.

در سیستم افزونه که CPU دوم در رک شماره 1 قرار دارد برای آپلود از آن بایستی شماره RACK وارد شود.