تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

DOWNLOAD و UPLOAD در محیط HW CONFIG

DOWNLOAD و UPLOAD در محیط HW CONFIG

در محیط نرم افزار HW CONFIG (پیکربندی سخت افزار) فقط امکان انتقال پبکربندی و تنظیمات شبکه از PC به PLC و بالعکس از PLC به PC وجود دارد.

برای انجام عمل DOWNLOAD می توان از PLC گزینه DOWNLOAD را انتخاب نمود یا بر روی آیکن آن در TOOLBAR کلیک نمود همچنین برای انجام عمل UPLOAD می توان از مسیر گفته شده گزینه UPLOAD  را انتخاب نمود یا بر روی آیکن در TOOLBAR کلیک کرد.


انجام عمل DOWNLOAD و UPLOAD از محیط نرم افزار HW CONFIG


DOWNLOAD و UPLOAD در محیط LAD/STL/FBD اتوماسیون صنعتی

از محیط LAD/STL/FBD فقط امکان انجام عمل DOWNLOAD وجود داشته باشد و انجام UPLOAD امکان پذیر نمی باشد برای انجام عمل DOWNLOAD می توان از منوی PLC گزینه DOWNLOAD  را انتخاب نموده یا بر روی ایکن آن در TOOLBAR کلیک نمود.انجام عمل DOWNLOAD از محیط نرم افزار LAD/STL/FBD


DOWNLOAD و UPLOAD   در محیط NETPRO

در محیط NETPRO  که برای شبکه بندی استفاده می شود معمولا چند PLC مانند شکل وجود دارند ابتدا PLC مورد نظر را انتخاب و روی آیکن DOWNLOAD از نوار ابزار کلیک می‌کنیم. این کار باعث می شود که تنظیمات سخت افزار و شبکه به PLC منتقل گردد. تکنوزیمنس نمایندگی اتوماسیون صنعتی زیمنس در ایران.