تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

پیکر بندی سخت افزار S7-400 اتوماسیون صنعتی زیمنس

پیکر بندی سخت افزار S7-400 اتوماسیون صنعتی زیمنس

رک S7-400 زیمنس

با توجه به تنوع زیاد رک در S7-400 یکی از مهم ترین بخش ها در انجام پیکر بندی S7-400 انتخاب صحیح رک می باشد. در ادامه ی بحث ابتدا ساختار داخلی رک S7-400 بررسی و سپس انواع آن بیان می گردد.


ساختار داخلی رک S7-400

رک S7-400 به طور کلی از دو بخش تشکیل شده است این دو بخش عبارتند از:

1 I/O BUS (P BUS)

I/O BUS یک BACKPLANE BUS پارالل می باشد که برای تبادل سریع دیتا بین CPU و ماژول های ورودی/ خروجی طراحی شده است (باسرعت تقریبی 5 Mbps) همه ی رک ها‌ی S7-400 دارای I/O BUS می باشند.

2 COMMUNICATION BUS (C BUS)

C BUS که گاهی K-BUS نیز گفته می شود یک BUS سریال است و برای تبادل سریع دیتاهای زیاد به کار می رود (با سرعت 10.5 Mbps ) وظیفه C BUS برقراری ارتباط بین CPU با FM و CP می‌باشد. رک های توسعه از نوع ER این قسمت را ندارند از این رو در آن ها فقط می توان ماژول های ورودی و خروجی قرار داد. البته اگر از FM استفاده شود که یک اسلات اشغال کند می توان آن را نیز در رک از نوع ER قرار داد. 

تکنوزیمنس نمایندگی زیمنس ایران