تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

نکات کار با MONITOR/MODIFY در اتوماسیون صنعتی زیمنس

نکات کار با MONITOR/MODIFY در اتوماسیون صنعتی زیمنس
تکنو زیمنس نمایندگی زیمنس:

ورودی های دیجیتال: می توان ورودی های دیجیتال را MONITOR یا MODIFY نمود. البته در MODIFY چون دیتای ورودی از کارت ورودی دریافت می گردد مقدار MODIFY شده سریعا متناسب با مقدار ارسالی از کارت تغییر میکند مگر اینکه تنظیم روی BEGINING OF SCAN CYCLE باشد.

خروجی های دیجیتال:می توان خروجی های دیجیتال را MONITOR  و MODIFY نمود در حالت MODIFY بایستی تریگر روی END OF SCAN CYCLE باشد.

ورودی های آنالوگ درون رنج:اگر آدرس آنالوگی درون رنج ناحیه PII باشد ( یعنی به صورت IW آدرس دهی شده باشد) می توان آن را MONITOR و MODIFY نمود.

ورودی های آنالوگ (خارج از رنج):ورودی های آنالوگ از نوع PERIPHERAL ( که به صورت PIW آدرس دهی شده اند) را فقط می توان MONITOR نمود و امکان MODIFY نمودن آن ها وجود ندارد.

خروجی های آنالوگ درون رنج: امکان MONITOR و MODIFY نمودن خروجی های آنالوگ درون رنج PIQ ( که به صورت QW آدرس دهی می شوند) وجود دارد.

خروجی های آنالوگ (خارج از رنج): برای این نوع خروجی ها که با آدرس PQW نمایش داده می شوند فقط امکان MODIFY وجود داشته و انجام MONITOR امکان پذیر نمی باشد.

BIT MEMORY :می توان BIT MEMORY ها را با هر نوع آدرس دهی که باشند MONITOR و MODIFY نمود.

:COUNTER TIMERتایمر و کانتر را می‌توان MONITOR و MODIFY نمود.

:DATA BLOCKآدرس های موجود دریک دیتا بلاک را می توان MONITOR و MODIFY نمود.

در برنامه های بزرگ معمولا چندین جدول VAT فقط به انالوگ های ورودی اختصاص می‌یابد.


نکته : اگر در تنظیمات CPU که در پنجره زیر نشان داده شده گزینه PROCESS MODE  فعال باشد MODIFY کردن امکان پذیر نیست.


تنظیم پارامترهای CPU که روی MODIFY تاثیرگذاراست.