تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

انواع رک های S7-400 نمایندگی زیمنس

انواع رک های S7-400 نمایندگی زیمنس

رک ها به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:

CR یا CENTRAL RACK که فقط می تواند به عنوان رک اصلی به کار رود.

UR یا UNIVERSAL RACK که می‌تواند به عنوان رک اصلی یا رک توسعه به کار رود.

ER یا EXPANSION که فقط می تواند به عنوان رک توسعه استفاده شود.


در رک اصلی CPU همراه با سایر کارت ها قرار می‌گیرند ولی در رک اضافی نمی توان CPU نصب کرد و معمولا برای گسترش سیستم و نصب کارت های  I/O اضافی به کار می رود. رک توسعه از طریق ماژول IM به رک اصلی متصل می گردد. 


نمایندگی زیمنس در تهران


انواع رک و ساختار آن


رک UR

رک UR1

رک UR2

رک UR2H

 

رک UR1

این رک دارای 18 اسلات است و می تواند به عنوان رک اصلی یا توسعه مورد استفاده قرار گیرد. در این رک هر دو قسمت I/O BUS و C BUS به صورت پیوسته می باشد.

رک UR2

دارای 9 اسلات است و می‌تواند به عنوان رک اصلی یا توسعه مورد استفاده قرار گیرد. مشابه UR1 هر دو قسمت I/O BUS و C BUS در ان به صورت پیوسته می‌باشد.