تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

آخرین اخبار و آموزش ها

روشن و خاموش کردن 16 خروجی با یک سوئیچ در اتوماسیون صنعتی

روشن و خاموش کردن 16 خروجی با یک سوئیچ در اتوماسیون صنعتی

نمایندگی قطعات اتوماسیون صنعتی زیمنس در ایران:در برنامه زیر وقتی سوئیچ 10.0 یک است با استفاده از دستور MOVE مقدار هگز FFFF که معادل 16 یک است به تمام 16 کانال خروجی منتقل می شود و ...

نکات کار با دستور MOVE در برنامه های اتوماسیون صنعتی زیمنس

نکات کار با دستور MOVE در برنامه های اتوماسیون صنعتی زیمنس

نمایندگی زیمنس ایران: در این مقاله به مهم ترین نکات در هنگام استفاده از دستور MOVE در برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی زیمنس اشاره خواهیم کرد...

دستور انتقال MOVE در برنامه نویسی LAD و FBD اتوماسیون صنعتی

دستور انتقال MOVE در برنامه نویسی LAD و FBD اتوماسیون صنعتی

در اتوماسیون صنعتی دستور انتقال که با المان MOVE به کار می رود یکی از دستورات پر کاربرد در برنامه نویسی های LAD و FBD است...

مبدل های متمم یک و دو (قرینه و معکوس سازی) در اتوماسیون زیمنس

مبدل های متمم یک و دو (قرینه و معکوس سازی) در اتوماسیون زیمنس

در برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی زیمنس، دستور متمم یک در واقع معکوس کننده بیت های متغیر مورد نظر است یعنی تمام یک ها را به صفر و تمام صفر ها را به یک تبدیل می کند.به این تبدیل اصطلاحا متمم یک می گویند.

تبدیل INTEGER به DOUBLE INTEGER در اتوماسیون صنعتی زیمنس

تبدیل INTEGER به DOUBLE INTEGER در اتوماسیون صنعتی زیمنس

در این مقاله آموزشی از سری آموزش های برنامه نویسی پی ال سی ها و اتوماسیون صنعتی با تبدیل INTEGER به DOUBLE INTEGER آشنا می شوید.

تبدیل BCD به DOUBLE INTEGER و بالعکس در اتوماسیون صنعتی زیمنس

تبدیل BCD به DOUBLE INTEGER و بالعکس در اتوماسیون صنعتی زیمنس

اعداد BCD می توانند 32 بیتی باشند در این حالت ماکزیمم مقدار آن ها 9999999 خواهد بود برای تبدیل این عدد BCD به عدد صحیح بایستی از عدد DOUBLE INTEGER که 32 بیتی است استفاده کرد...

اختصاص زمان متغیر به تایمر در اتوماسیون صنعتی زیمنس

اختصاص زمان متغیر به تایمر در اتوماسیون صنعتی زیمنس

نمایندگی زیمنس ایران: در برنامه زیر به ورودی تایمر پالس زمان را به صورت متغیر MW6 اختصاص داده ایم مقدار MW6 را توسط سیمولاتور از صفر تا 9 تغییر دهید در حالت ONLINE می بینیم که...

دستورات تبدیل در برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستورات تبدیل در برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستورات تبدیل دستورات پرکاربردی نیستند ولی در برخی حالات برنامه نویسی به آن ها نیاز پیدا می کند این دستورات در پنجره PROGRAM ELEMENT در زیر مجموعه CONVERTER قرار دارند و المان های آن ها در FBD و LAD مشابه است. نمایندگی قطعات اتوماسیون صنعتی زیمنس

کنترل دما براساس انحراف از میانگین در اتوماسیون صنعتی

کنترل دما براساس انحراف از میانگین در اتوماسیون صنعتی

نمایندگی زیمنس ایران: کنترل دما براساس انحراف از میانگین در اتوماسیون صنعتی

ترکیب دو کانتر برای شمارش بیش از 999 در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ترکیب دو کانتر برای شمارش بیش از 999 در اتوماسیون صنعتی زیمنس

در فصل کانتر ها دیدیم که این دستورات فقط تا 999 شمارش می کنند. اگر نیاز به شمارش بالاتر باشد می توان از ترکیب دو کانتر استفاده کرد...

 
  
5    6    7    8    9    10    11    12    13    14