تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

آخرین اخبار و آموزش ها

دستورات محاسباتی در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستورات محاسباتی در اتوماسیون صنعتی زیمنس

در محیط نرم افزار STEP7 دستورات محاسباتی به دو دسته اصلی تقسیم شده اند:INTEGER FUNCTION و FLOATING POINT FUNCTION

برنامه نویسی ترکیبی مقایسه گرها در اتوماسیون صنعتی زیمنس

برنامه نویسی ترکیبی مقایسه گرها در اتوماسیون صنعتی زیمنس

در این مقاله آموزشی با تمریناتی برنامه نویسی ترکیبی مقایسه گرها در اتوماسیون صنعتی زیمنس را آموزش خواهید دید...

استفاده از مقایسه گرها در اتوماسیون صنعتی

استفاده از مقایسه گرها در اتوماسیون صنعتی

در اتوماسیون صنعتی استفاده از مقایسه گر های Real بایستی اعداد با ممیز به کار روند. پس از اختصاص آن ها به پایه مقایسه گر برنامه آن ها را به فرمت Exponential تبدیل میکند. نمایندگی زیمنس ایران

عملکرد مقایسه گرها در اتوماسیون صنعتی

عملکرد مقایسه گرها در اتوماسیون صنعتی

هر مقایسه گر ورودی اول را با ورودی دوم طبق شرط داده شده مقایسه می کنداگر شرط برقرار باشد خروجی آن یک می شود در غیر اینصورت خروجی صفر خواهد بود...

دستورات برنامه نویسی مقایسه گرها در اتوماسیون صنعتی

دستورات برنامه نویسی مقایسه گرها در اتوماسیون صنعتی

مقایسه گر ها از دستورات پرکاربرد در برنامه نویسی هستند. زمانی که با بیت سروکار داریم نیازی به مقایسه گر نیست بیت دو حالت صفر و یک بیشتر ندارد...

دستورات بیتی کانتر در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستورات بیتی کانتر در اتوماسیون صنعتی زیمنس

این دستورات به صورت بیتی بوده و توسط آن ها می توان برخی از اعمالی که در توابع کانتر قابل انجام است...

بررسی خروجی های CV و CV_BCD کانتر در اتوماسیون صنعتی

بررسی خروجی های CV و CV_BCD کانتر در اتوماسیون صنعتی

در هر دو خروجی CV_BCD مقدار شمارش شده توسط کانتر وجود دارند که می توان آن ها را به حافظه 16 بیتی دلخواهی متصل نمود...

زمان سنجی با ترکیب تایمر و کانتر در اتوماسیون صنعتی

زمان سنجی با ترکیب تایمر و کانتر در اتوماسیون صنعتی

در بحث تایمر ها ذکر شد که ماکزیمم زمان تایمر دو ساعت و چهل و شش دقیقه است اگر نیاز به زمان های بالاتر باشد یک راه ترکیب تایمر و کانتر است...

اصول عملکرد کانتر در اتوماسیون صنعتی

اصول عملکرد کانتر در اتوماسیون صنعتی

به طور کلی اصول کارکرد کانتر ها را نشان می دهد، همانطورکه دیده می شود...

انواع کانترها و ورودی و خروجی های آن ها در اتوماسیون صنعتی

انواع کانترها و ورودی و خروجی های آن ها در اتوماسیون صنعتی

به طور کلی کانتر های موجود در STEP7 (زیمنس) را می توان به انواع زیر تقسیم نمود...

 
  
3    4    5    6    7    8    9    10    11    12