تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

آخرین اخبار و آموزش ها

نمایندگی زیمنس: درایو‌های کنترل دور

نمایندگی زیمنس: درایو‌های کنترل دور

درایوها برای کنترل دور موتورهای الکتریکی AC یا DC به کار می‌روند موتور الکتریکی می‌تواند محرک یک پمپ یا گیربکس یا جا به جا کننده موقعیت یک سیستم و کاربرد‌هایی از این نوع باشد.

سیگنال‌های آنالوگ خروجی اتوماسیون زیمنس

سیگنال‌های آنالوگ خروجی اتوماسیون زیمنس

سیگنال‌های آنالوگ خروجی یکی از سیگنال‌های پرکاربرد به ویژه در کنترل فرآیند که لوپ‌های کنترلی زیاد وجود دارند هستند.

برنامه نویسی آنالوگ ورودی زیمنس

برنامه نویسی آنالوگ ورودی زیمنس

سیگنال‌های آنالوگ ورودی معرف یک کمیت فرآیندی مانند فشار،دما،فلو و . . . هستند. استفاده از انها در برنامه نویسی برای...

آموزش مانیتورینگ کردن آنالوگ ورودی توسط نمایندگی زیمنس

آموزش مانیتورینگ کردن آنالوگ ورودی توسط نمایندگی زیمنس

برای مشاهده مقدار آنالوگ می‌توان همانطور که ذکر شد از پنجره MONITOR/MODIFY در محیط HWCONFIG استفاده کرد ولی این پنجره مقدار را فقط به صورت هگزادسیمال نشان می‌دهد.

آدرس دهی آنالوگ ورودی در S7-400 زیمنس

آدرس دهی آنالوگ ورودی در S7-400 زیمنس

در برخی از CPU های 400 مانند 414-3 یا با لاتر آنالوگ از ابتدا در ناحیه PII قرار می‌گیرد و به صورت IW آدرس دهی می‌شود در برخی...

آدرس دهی آنالوگ ورودی در S7-300 زیمنس

آدرس دهی آنالوگ ورودی در S7-300 زیمنس

فرض کنید در پروژه‌ای در کنار CPU314C-2DP یک کارت آنالوگ AI 8X 12BIT قرار گرفته است. پس از پیکربندی

آدرس دهی آنالوگ ورودی زیمنس

آدرس دهی آنالوگ ورودی زیمنس

‌سیگنال‌های آنالوگ ورودی درکارت آنالوگ از طریق یک مبدل A/D به 16 بیت یا یک WORD تبدیل می‌گردد.

تنظیمات ترموکوپل در HWCONFIG اتوماسیون زیمنس

تنظیمات ترموکوپل در HWCONFIG اتوماسیون زیمنس

کارت AI18XTC را بررسی می‌کنیم که به طور خاص فقط برای ترموکوپل استفاده می‌شود تنظیمات این کارت...

اتصال ترموکوپل به کارت آنالوگ زیمنس

اتصال ترموکوپل به کارت آنالوگ زیمنس

برای اتصال هر ترموکوپل دو ترمینال تعبیه شده است شکل پایین نقشه اتصال ترموکوپل...

نمایندگی زیمنس: استفاده از سیم همجنس ترموکوپل

نمایندگی زیمنس: استفاده از سیم همجنس ترموکوپل

اگر ترموکوپل را با سیم باند استفاده کنیم یا اگر در محل اتصال از سیم همجنس ترموکوپل استفاده کنیم...

 
  
2    3    4    5    6    7    8    9    10    11