تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

آخرین اخبار و آموزش ها

نمایندگی زیمنس: انواع نمایش محیط دیتا بلاک زیمنس

نمایندگی زیمنس: انواع نمایش محیط دیتا بلاک زیمنس

در این نمایش که در قسمت قبل توضیح داده شد امکان ایجاد متغیر‌ها و تعیین نام سمبولیک و نوع آنها وجود دارد.

ساختار SHARED DATA BLOCK در نمایندگی زیمنس

ساختار SHARED DATA BLOCK در نمایندگی زیمنس

ساختار این نوع DATA BLOCK توسط کاربر تعریف می‌شود. وقتی DATA BLOCK از نوع اشتراکی را ایجاد و باز کنیم یک سطر دیتا با نام DB_VAR به صورت پیش فرض از نوع INTEGER در آن وجود دارد.

نمایندگی زیمنس: ایجاد دیتا بلاک در محیط SIMATIC MANAGER

نمایندگی زیمنس: ایجاد دیتا بلاک در محیط SIMATIC MANAGER

همانطور که در شکل مشخص است لازم است ابتدا شماره ای به DB اختصاص دهیم این شماره نمی‌تواند صفر باشد و سایر اعداد بزرگتر...

جایگاه دیتا بلاک در S7-400 نمایندگی زیمنس

جایگاه دیتا بلاک در S7-400 نمایندگی زیمنس

در S7-400 حافظه داخلی LOAD MEMORY از جنس RAM است وقتی دیتا بلک دانلود می‌شود به این حافظه منتقل می‌گردد بنابراین در صورتی ماندگار خواهد بود که باتری پشتیبان وجود داشته باشد.

جایگاه دیتا بلاک در S7-300 زیمنس

جایگاه دیتا بلاک در S7-300 زیمنس

همانطور که اشاره شد محل قرارگیری DATA BLOCK در LOAD MEMORY می‌باشد محل قرار گیری دیتا بلاک در حافظه CPU های S7-300 را شکل پایین نشان می‌دهد همانطور که مشخص است دیتا بلاک در...

جایگاه DATA BLOCK در حافظه اتوماسیون زیمنس

جایگاه DATA BLOCK در حافظه اتوماسیون زیمنس

دیتا بلاک که به اختصار DB نامیده می‌شود بلاکی است که امکان برنامه نویسی در آن وجود نداشته و صرفا برای کار با دیتا استفاده می‌شود.

استفاده از کابل شیلد دار و کابل باسیم به هم تابیده اتوماسیون صنعتی زیمنس

استفاده از کابل شیلد دار و کابل باسیم به هم تابیده اتوماسیون صنعتی زیمنس

اگر دو سیم در کابل به موازات هم باشند فلوی ایجاد شده توسط میدان مغناطیسی بیرونی جریانی را در مسیر بسته شده مدار الکتریکی القا می‌کند اگر...

نمایندگی زیمنس: بررسی تاثیر نویز روی سیگنال‌های آنالوگ

نمایندگی زیمنس: بررسی تاثیر نویز روی سیگنال‌های آنالوگ

تاثیر مخرب نویز بر سیگنال‌های آنالوگ بیش از سیگنال‌های دیجیتال است زیرا در سیگنال‌های دیجیتال...

برنامه نویسی آنالوگ خروجی زیمنس

برنامه نویسی آنالوگ خروجی زیمنس

همانطور که توضیح داده شد در کارت آنالوگ خروجی مقدار دیجیتال 16 بیتی به مدار D/A داده شده و به سیگنال الکتریکی تبدیل می‌گردد.

آدرس دهی آنالوگ خروجی زیمنس

آدرس دهی آنالوگ خروجی زیمنس

تمامی نکاتی که در مورد آدرس دهی آنالوگ ورودی گفته شد برای آدرس دهی آنالوگ خروجی نیز صادق است ازاینرو فقط نکات مهم را مرور میکنیم.

 
  
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10