تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

آخرین اخبار و آموزش ها

بررسی خروجی های CV و CV_BCD کانتر در اتوماسیون صنعتی

بررسی خروجی های CV و CV_BCD کانتر در اتوماسیون صنعتی

در هر دو خروجی CV_BCD مقدار شمارش شده توسط کانتر وجود دارند که می توان آن ها را به حافظه 16 بیتی دلخواهی متصل نمود...

زمان سنجی با ترکیب تایمر و کانتر در اتوماسیون صنعتی

زمان سنجی با ترکیب تایمر و کانتر در اتوماسیون صنعتی

در بحث تایمر ها ذکر شد که ماکزیمم زمان تایمر دو ساعت و چهل و شش دقیقه است اگر نیاز به زمان های بالاتر باشد یک راه ترکیب تایمر و کانتر است...

اصول عملکرد کانتر در اتوماسیون صنعتی

اصول عملکرد کانتر در اتوماسیون صنعتی

به طور کلی اصول کارکرد کانتر ها را نشان می دهد، همانطورکه دیده می شود...

انواع کانترها و ورودی و خروجی های آن ها در اتوماسیون صنعتی

انواع کانترها و ورودی و خروجی های آن ها در اتوماسیون صنعتی

به طور کلی کانتر های موجود در STEP7 (زیمنس) را می توان به انواع زیر تقسیم نمود...

دستورات برنامه نویسی کانتر ها در اتوماسیون صنعتی

دستورات برنامه نویسی کانتر ها در اتوماسیون صنعتی

COUNTER یا شمارنده در برنامه نویسی برای کاربرد های مختلف به کار می رود...

بررسی خروجی های BCD و BI تایمر در اتوماسیون صنعتی

بررسی خروجی های BCD و BI تایمر در اتوماسیون صنعتی

بلاک های تایمر دو خروجی BI و BCD دارند که مقدار زمان سپری شده را نشان می دهند.درحالت ONLINE این زمان درخروجی تایمر قابل مشاهده است...

دستورات بیتی تایمر در اتوماسیون صنعتی

دستورات بیتی تایمر در اتوماسیون صنعتی

علاوه بر المان هایی که برای تایمر ها معرفی شد می توان آن را به صورت بیتی نیز به کار برد...

کارکرد تایمر پالس ادامه دهنده در اتوماسیون صنعتی

کارکرد تایمر پالس ادامه دهنده در اتوماسیون صنعتی

راین تایمر با المان موسوم به S-PEXT معرفی شده است. با فعال شدن وودی تایمر به کار می افتد و خروجی اش یک می شود...

تایمر پالس در اتوماسیون صنعتی زیمنس

تایمر پالس در اتوماسیون صنعتی زیمنس

این تایمر با المان موسوم به S-PULSE معرفی شده است با فعال شدن ورودی تایمر به کار می افتد...

تایمر تاخیر در قطع در اتوماسیون صنعتی

تایمر تاخیر در قطع در اتوماسیون صنعتی

این تایمر با المان موسوم به S_OFFDT معرفی شده است و همانطور که از نام آن مشخص است پس از قطع شدن ورودی اش خروجی را با تاخیر زمانی قطع می کند...

 
  
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10