تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

آخرین اخبار و آموزش ها

نمایندگی زیمنس: محاسبه فاکتوریل در برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی زیمنس

نمایندگی زیمنس: محاسبه فاکتوریل در برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی زیمنس

اصول کلی کار به اینصورت است که در یک حلقه هر بار یک شماره از عدد کم کرده و آن را در نتیجه قبلی ضرب می کند و وقتی مقدار کم شده به یک رسید از حلقه خارج می شود.

دستورات JUMP در برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی

دستورات JUMP در برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی

نمایندگی زیمنس: توسط دستورات JUMP می توان از روی بخشی از برنامه پرش نمود به گونه ای که NETWORK های موجود در آن بخش اجرا نشوند. به طور کلی به دو صورت می توان از دستورات JUMP استفاده نمود.

ماسک کردن دو بیت اول آنالوگ ورودی در اتوماسیون صنعتی

ماسک کردن دو بیت اول آنالوگ ورودی در اتوماسیون صنعتی

نمایندگی زیمنس ایران:در فرآیندی سیگنال ترانسمیتر فشار به کارت آنالوگ با دقت 16BIT داده شده است. برنامه زیر با استفاده از دستور AW تغییرات دو بیت سمت راست را حذف و نتیجه را به خانه ای از حافظه منتقل می کند.

نمایندگی زیمنس: آموزش دستورات WORD LOGIC در اتوماسیون صنعتی

نمایندگی زیمنس: آموزش دستورات WORD LOGIC در اتوماسیون صنعتی

نمایندگی زیمنس: توسط این دستور می توان اعمال منطقی را روی داده های از نوع WORD و DOUBLE WORD به کار برد. منظور از اعمال منطقی اعمال XOR و OR و AND می باشد.

آموزش دستورات چرخش در اتوماسیون صنعتی توسط نمایندگی زیمنس

آموزش دستورات چرخش در اتوماسیون صنعتی توسط نمایندگی زیمنس

نمایندگی زیمنس ایران: توسط این دستور عمل چرخش به چپ بیت های یک داده ازنوع DOUBLE WORD انجام می پذیرد در عمل چرخش بیتی حذف نشده و بیتی از خارج متغیر وارد آن نمی شود بلکه بین بیت های درون متغیر چرخش صورت می پذیرد.

آموزش دستورات شیفت در اتوماسیون صنعتی توسط نمایندگی زیمنس

آموزش دستورات شیفت در اتوماسیون صنعتی توسط نمایندگی زیمنس

نمایندگی زیمنس ایران: توسط این دستور عمل جا به جایی به راست برای بیت های یک داده از نوع INTEGER در اتوماسیون صنعتی زیمنس انجام می پذیرد عمل جا به جایی به اینصورت انجام می شود.

آموزش دستورات شیفت و چرخش در اتوماسیون صنعتی توسط نمایندگی زیمنس

آموزش دستورات شیفت و چرخش در اتوماسیون صنعتی توسط نمایندگی زیمنس

نمایندگی زیمنس ایران: دستورات شیفت و چرخش پرکاربرد نیستند ولی در برخی موارد برای پیاده سازی منطق کنترل به آن ها در اتوماسیون صنعتی نیاز داریم.

تایمر با زمان متغیر در اتوماسیون صنعتی

تایمر با زمان متغیر در اتوماسیون صنعتی

ارائه مثال تمرینی برای برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی توسط نمایندگی زیمنس ایران برای تایمر با زمان متغیر...

روشن و خاموش کردن 16 خروجی با یک سوئیچ در اتوماسیون صنعتی

روشن و خاموش کردن 16 خروجی با یک سوئیچ در اتوماسیون صنعتی

نمایندگی قطعات اتوماسیون صنعتی زیمنس در ایران:در برنامه زیر وقتی سوئیچ 10.0 یک است با استفاده از دستور MOVE مقدار هگز FFFF که معادل 16 یک است به تمام 16 کانال خروجی منتقل می شود و ...

نکات کار با دستور MOVE در برنامه های اتوماسیون صنعتی زیمنس

نکات کار با دستور MOVE در برنامه های اتوماسیون صنعتی زیمنس

نمایندگی زیمنس ایران: در این مقاله به مهم ترین نکات در هنگام استفاده از دستور MOVE در برنامه نویسی اتوماسیون صنعتی زیمنس اشاره خواهیم کرد...

 
  
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10