تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

آخرین اخبار و آموزش ها

کنترل دما براساس انحراف از میانگین در اتوماسیون صنعتی

کنترل دما براساس انحراف از میانگین در اتوماسیون صنعتی

نمایندگی زیمنس ایران: کنترل دما براساس انحراف از میانگین در اتوماسیون صنعتی

ترکیب دو کانتر برای شمارش بیش از 999 در اتوماسیون صنعتی زیمنس

ترکیب دو کانتر برای شمارش بیش از 999 در اتوماسیون صنعتی زیمنس

در فصل کانتر ها دیدیم که این دستورات فقط تا 999 شمارش می کنند. اگر نیاز به شمارش بالاتر باشد می توان از ترکیب دو کانتر استفاده کرد...

دستورات محاسباتی اعداد صحیح 32 بیتی در محیط نرم افزار Step7 زیمنس

دستورات محاسباتی اعداد صحیح 32 بیتی در محیط نرم افزار Step7 زیمنس

همانطور که در مقالات آموزشی قبلی در مورد اتوماسیون صنعتی زیمنس توضیح داده شد در محاسبات اعداد 32 بیتی ورودی و خروجی دستورات نیز مشابه نوع INT است.

دستورات محاسباتی اعداد صحیح 16 بیتی در محیط نرم افزار Step7 زیمنس

دستورات محاسباتی اعداد صحیح 16 بیتی در محیط نرم افزار Step7 زیمنس

در این مقاله آموزشی در بحث اتوماسیون صنعتی زیمنس با دستورات محاسباتی اعداد صحیح 16 بیتی در محیط نرم افزار Step7 زیمنس آشنا می شوید

دستورات محاسباتی در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستورات محاسباتی در اتوماسیون صنعتی زیمنس

در محیط نرم افزار STEP7 دستورات محاسباتی به دو دسته اصلی تقسیم شده اند:INTEGER FUNCTION و FLOATING POINT FUNCTION

برنامه نویسی ترکیبی مقایسه گرها در اتوماسیون صنعتی زیمنس

برنامه نویسی ترکیبی مقایسه گرها در اتوماسیون صنعتی زیمنس

در این مقاله آموزشی با تمریناتی برنامه نویسی ترکیبی مقایسه گرها در اتوماسیون صنعتی زیمنس را آموزش خواهید دید...

استفاده از مقایسه گرها در اتوماسیون صنعتی

استفاده از مقایسه گرها در اتوماسیون صنعتی

در اتوماسیون صنعتی استفاده از مقایسه گر های Real بایستی اعداد با ممیز به کار روند. پس از اختصاص آن ها به پایه مقایسه گر برنامه آن ها را به فرمت Exponential تبدیل میکند. نمایندگی زیمنس ایران

عملکرد مقایسه گرها در اتوماسیون صنعتی

عملکرد مقایسه گرها در اتوماسیون صنعتی

هر مقایسه گر ورودی اول را با ورودی دوم طبق شرط داده شده مقایسه می کنداگر شرط برقرار باشد خروجی آن یک می شود در غیر اینصورت خروجی صفر خواهد بود...

دستورات برنامه نویسی مقایسه گرها در اتوماسیون صنعتی

دستورات برنامه نویسی مقایسه گرها در اتوماسیون صنعتی

مقایسه گر ها از دستورات پرکاربرد در برنامه نویسی هستند. زمانی که با بیت سروکار داریم نیازی به مقایسه گر نیست بیت دو حالت صفر و یک بیشتر ندارد...

دستورات بیتی کانتر در اتوماسیون صنعتی زیمنس

دستورات بیتی کانتر در اتوماسیون صنعتی زیمنس

این دستورات به صورت بیتی بوده و توسط آن ها می توان برخی از اعمالی که در توابع کانتر قابل انجام است...

 
  
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10