تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

آخرین اخبار و آموزش ها

آشنایی با سایر وقفه‌های اتوماسیون زیمنس

آشنایی با سایر وقفه‌های اتوماسیون زیمنس

به جز وقفه‌هایی که تا اینجا مورد بحث قرار گرفت در اتوماسیون صنعتی زیمنس وقفه‌های دیگری نیز در برخی CPU ها وجود دارند که دارای کاربرد خاص می‌باشند.این وقفه‌ها را می‌توان به...

قراردادن و برداشتن ماژول زیمنس

قراردادن و برداشتن ماژول زیمنس

هرگاه یک ماژول در حین کار CPU از روی رک برداشته شده یا ماژولی در رک قرار داده شود این وقفه فراخوانی می‌شود.

شناسایی خطای باتری پشتیبان زیمنس

شناسایی خطای باتری پشتیبان زیمنس

در اتوماسیون صنعتی زیمنس از بین ماژول‌های موجود در S7-300 زیمنس و S7-400 زیمنس برخی دارای قابلیت‌های ویژه‌ای می‌باشند. یکی از این قابلیت‌ها قابلیت HARDWARE INTERRUPT قابلیت دیگر...

نمایندگی زیمنس: خطای افزایش سیکل اسکن CPU از حد مجاز

نمایندگی زیمنس: خطای افزایش سیکل اسکن CPU از حد مجاز

یکی از مواردی که منجر به فراخوانی OB80 زیمنس می‌شود افزایش زمان سیکل اسکن CPU از حد مجاز است. زمان مجاز سیکل اسکن در پنجره مشخصات CPU و در سربرگ CYCLE/CLOCK MEMORY تعیین می‌گردد.

کنتور نرم افزاری اتوماسیون زیمنس

کنتور نرم افزاری اتوماسیون زیمنس

کنتور‌های سخت افزاری اتوماسیون صنعتی زیمنس بر اساس انتگرال گیری از یک مقدار متغیر با فاصله زمانی ثابت که اصطلاحا DELTA T گفته می‌شود کار می‌کنند.

مواردکاربرد وقفه‌های سیکلی در اتوماسیون صنعتی زیمنس

مواردکاربرد وقفه‌های سیکلی در اتوماسیون صنعتی زیمنس

در اتوماسیون صنعتی زیمنس وقفه‌های OB3X در عمل بسیار پرکاربرد هستند در کنترل فرآیند‌های بزرگ ممکن است OB1X یا OB2X در CPU زیمنس موجود نباشد ولی بعید است که از یکی از وقفه‌های OB3X استفاده نشده باشد.

تنظیم وقفه سیکلی در محیط HW CONFIG نمایندگی زیمنس

تنظیم وقفه سیکلی در محیط HW CONFIG نمایندگی زیمنس

در اتوماسیون صنعتی زیمنس وقفه‌های OB3X بر خلاف نوع OB1X نیاز به فعال سازی ندارند. در تنظیمات HW CONFIG نیز دیده می‌شود که هیچ گزینه ای برای ACTIVE سازی این وقفه‌ها وجود ندارد.

بررسی عملکرد وقفه ها در PLC زیمنس

بررسی عملکرد وقفه ها در PLC زیمنس

در بین OB‌ها درجه اولویت 1 به OB1 تعلق دارد و به نظر می‌رسد که کمترین درجه‌ی اولویت را دارد ولی در واقع OB90 دارای کمترین درجه‌ی اولویت است. اگرچه به ظاهر عدد 29 به درجه‌ی اولویت OB90 اختصاص داده شده است این OB از خانواده...

انواع وقفه‌ها در PLC های زیمنس

انواع وقفه‌ها در PLC های زیمنس

در اتوماسیون زیمنس براین اساس خانواده های مختلفی از وقفه‌ها را در لیست فوق مشاهده می‌کنیم. نکته ای که بایستی به ان توجه کرد این است که هر CPU تعداد مشخصی از این...

کاربرد وقفه ها در PLC های زیمنس

کاربرد وقفه ها در PLC های زیمنس

در CPU های زیمنس فقط با یک وقفه سرو کار نداریم. وقفه‌ها دارای انواع مختلف و دسته بندی‌های مختلف هستند که ‌هر کدام برای کاربرد خاصی طرا‌حی شده اند.

 
  
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10