تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

آخرین اخبار و آموزش ها

تشابه FCوFB در اتوماسیون صنعتی زیمنس

تشابه FCوFB در اتوماسیون صنعتی زیمنس

در برنامه نویسی ساختار یافته می‌توان از FB یا FC استفاده نمود این دو بلاک از برخی جنبه‌ها مشابه و از برخی جنبه‌های دیگر متفاوت هستند.

انواع متغیر‌ها در STEP7 نمایندگی زیمنس

انواع متغیر‌ها در STEP7 نمایندگی زیمنس

انواع متغیر‌های موجود در STEP7 را می‌توان به طور کلی به دو گروه سراسری و محلی تقسیم نمود که در این مطلب در مورد آن ها توضیح داده شده.

نمایندگی زیمنس: برنامه نویسی ساختار یافته

نمایندگی زیمنس: برنامه نویسی ساختار یافته

به دلیل مشکلاتی که در برنامه نویسی خطی ذکر شد معمولا از برنامه نویسی ساختار یافته (تقسیم شده) استفاده می شود در این روش بخش‌های مختلف برنامه در...

برنامه نویسی خطی در اتوماسیون صنعتی زیمنس

برنامه نویسی خطی در اتوماسیون صنعتی زیمنس

زمانی که پروسه کوچک بوده و تعداد I/O ها کم باشد می‌توان از این روش استفاده نمود (اگر چه توصیه نمی‌شود) ولی اگر پروسه بزرگ بوده و تعداد I/O ها زیاد باشد یا...

نمایندگی زیمنس: مقایسه برنامه نویسی خطی و ساختار یافته

نمایندگی زیمنس: مقایسه برنامه نویسی خطی و ساختار یافته

در برنامه نویسی خطی همه برنامه در یک بلاک و در NETWORK‌های متوالی نوشته می‌شود درواقع در این روش برنامه مربوط به بخش‌های مختلف پروسه زیر هم در OB1 نوشته می‌شود فرض نمایید در...

اختصاص مقدار اولیه به DATA BLOCK در PLC های زیمنس

اختصاص مقدار اولیه به DATA BLOCK در PLC های زیمنس

در هر دو نوع دیتا بلاک اختصاصی و اشتراکی ستونی با عنوان INITIAL VALUE وجود دارد که برای اختصاص مقدار اولیه به متغیر به کار می‌رود منظور از مقدار اولیه این است که اگر این متغیر...

استفاده از STRUCTURE در دیتا بلاک اتوماسیون صنعتی زیمنس

استفاده از STRUCTURE در دیتا بلاک اتوماسیون صنعتی زیمنس

در مواقعی متغیر با دیتا تایپ‌های مختلف وجود داشته باشد می‌توان مجموعه انها را به صورت یک STRUCTURE تعریف نمود.

نمایندگی زیمنس: آدرس دهی متغیر‌های ایجاد شده در دیتابلاک

نمایندگی زیمنس: آدرس دهی متغیر‌های ایجاد شده در دیتابلاک

پس از اینکه متغیر‌های مورد نظر در دیتا بلاک ایجاد شد لازم است در برنامه از آدرس آنها استفاده نمود برای این کار باید بتوان متغیر‌های موجود در دیتا بلاک را آدرس دهی نمود.

نمایندگی زیمنس: انواع نمایش محیط دیتا بلاک زیمنس

نمایندگی زیمنس: انواع نمایش محیط دیتا بلاک زیمنس

در این نمایش که در قسمت قبل توضیح داده شد امکان ایجاد متغیر‌ها و تعیین نام سمبولیک و نوع آنها وجود دارد.

ساختار SHARED DATA BLOCK در نمایندگی زیمنس

ساختار SHARED DATA BLOCK در نمایندگی زیمنس

ساختار این نوع DATA BLOCK توسط کاربر تعریف می‌شود. وقتی DATA BLOCK از نوع اشتراکی را ایجاد و باز کنیم یک سطر دیتا با نام DB_VAR به صورت پیش فرض از نوع INTEGER در آن وجود دارد.

 
  
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10