تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

آخرین اخبار و آموزش ها

جایگاه دیتا بلاک در S7-300 زیمنس

جایگاه دیتا بلاک در S7-300 زیمنس

همانطور که اشاره شد محل قرارگیری DATA BLOCK در LOAD MEMORY می‌باشد محل قرار گیری دیتا بلاک در حافظه CPU های S7-300 را شکل پایین نشان می‌دهد همانطور که مشخص است دیتا بلاک در...

جایگاه DATA BLOCK در حافظه اتوماسیون زیمنس

جایگاه DATA BLOCK در حافظه اتوماسیون زیمنس

دیتا بلاک که به اختصار DB نامیده می‌شود بلاکی است که امکان برنامه نویسی در آن وجود نداشته و صرفا برای کار با دیتا استفاده می‌شود.

استفاده از کابل شیلد دار و کابل باسیم به هم تابیده اتوماسیون صنعتی زیمنس

استفاده از کابل شیلد دار و کابل باسیم به هم تابیده اتوماسیون صنعتی زیمنس

اگر دو سیم در کابل به موازات هم باشند فلوی ایجاد شده توسط میدان مغناطیسی بیرونی جریانی را در مسیر بسته شده مدار الکتریکی القا می‌کند اگر...

نمایندگی زیمنس: بررسی تاثیر نویز روی سیگنال‌های آنالوگ

نمایندگی زیمنس: بررسی تاثیر نویز روی سیگنال‌های آنالوگ

تاثیر مخرب نویز بر سیگنال‌های آنالوگ بیش از سیگنال‌های دیجیتال است زیرا در سیگنال‌های دیجیتال...

برنامه نویسی آنالوگ خروجی زیمنس

برنامه نویسی آنالوگ خروجی زیمنس

همانطور که توضیح داده شد در کارت آنالوگ خروجی مقدار دیجیتال 16 بیتی به مدار D/A داده شده و به سیگنال الکتریکی تبدیل می‌گردد.

آدرس دهی آنالوگ خروجی زیمنس

آدرس دهی آنالوگ خروجی زیمنس

تمامی نکاتی که در مورد آدرس دهی آنالوگ ورودی گفته شد برای آدرس دهی آنالوگ خروجی نیز صادق است ازاینرو فقط نکات مهم را مرور میکنیم.

نمایندگی زیمنس: درایو‌های کنترل دور

نمایندگی زیمنس: درایو‌های کنترل دور

درایوها برای کنترل دور موتورهای الکتریکی AC یا DC به کار می‌روند موتور الکتریکی می‌تواند محرک یک پمپ یا گیربکس یا جا به جا کننده موقعیت یک سیستم و کاربرد‌هایی از این نوع باشد.

سیگنال‌های آنالوگ خروجی اتوماسیون زیمنس

سیگنال‌های آنالوگ خروجی اتوماسیون زیمنس

سیگنال‌های آنالوگ خروجی یکی از سیگنال‌های پرکاربرد به ویژه در کنترل فرآیند که لوپ‌های کنترلی زیاد وجود دارند هستند.

برنامه نویسی آنالوگ ورودی زیمنس

برنامه نویسی آنالوگ ورودی زیمنس

سیگنال‌های آنالوگ ورودی معرف یک کمیت فرآیندی مانند فشار،دما،فلو و . . . هستند. استفاده از انها در برنامه نویسی برای...

آموزش مانیتورینگ کردن آنالوگ ورودی توسط نمایندگی زیمنس

آموزش مانیتورینگ کردن آنالوگ ورودی توسط نمایندگی زیمنس

برای مشاهده مقدار آنالوگ می‌توان همانطور که ذکر شد از پنجره MONITOR/MODIFY در محیط HWCONFIG استفاده کرد ولی این پنجره مقدار را فقط به صورت هگزادسیمال نشان می‌دهد.

 
  
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10