تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

محصولات اتوماسیون صنعتی زیمنس
آخرین اخبار و آموزش ها
تعمیرات قطعات اتوماسیون صنعتی زیمنس در نمایندگی زیمنس

تعمیرات قطعات اتوماسیون صنعتی زیمنس در نمایندگی زیمنس

تعمیرات قطعات اتوماسیون صنعتی زیمنس در نمایندگی زیمنس

نصب و اتصال زمین رک S7-400 زیمنس

نصب و اتصال زمین رک S7-400 زیمنس

نمایندگی زیمنس: در هنگام نصب رک S7-400 زیمنس باید به نکات مهمی که در این مقاله آموزشی به آن اشاره می کنیم توجه داشته باشید...

انواع رک های S7-400 نمایندگی زیمنس

انواع رک های S7-400 نمایندگی زیمنس

در نمایندگی زیمنس رک ها به سه دسته اصلی تقسیم می شوند: CENTRAL RACK، UNIVERSAL RACK و EXPANSION...

پیکر بندی سخت افزار S7-400 اتوماسیون صنعتی زیمنس

پیکر بندی سخت افزار S7-400 اتوماسیون صنعتی زیمنس

نمایندگی زیمنس: با توجه به تنوع زیاد رک در S7-400 یکی از مهم ترین بخش ها در انجام پیکر بندی S7-400 انتخاب صحیح رک می باشد...