تکنو کلید

وارد کننده و توزیع کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس

محصولات اتوماسیون صنعتی زیمنس
آخرین اخبار و آموزش ها
تایمر پالس در اتوماسیون صنعتی زیمنس

تایمر پالس در اتوماسیون صنعتی زیمنس

این تایمر با المان موسوم به S-PULSE معرفی شده است با فعال شدن ورودی تایمر به کار می افتد...

تایمر تاخیر در قطع در اتوماسیون صنعتی

تایمر تاخیر در قطع در اتوماسیون صنعتی

این تایمر با المان موسوم به S_OFFDT معرفی شده است و همانطور که از نام آن مشخص است پس از قطع شدن ورودی اش خروجی را با تاخیر زمانی قطع می کند...

تایمر تاخیر در وصل در اتوماسیون صنعتی

تایمر تاخیر در وصل در اتوماسیون صنعتی

این تایمر با المان S_OTDS معرفی شده است و رفتار آن مشابه تایمر S_ODT می باشد.فقط در یک مورد این دو تایمر با یکدیگر متفاوت اند...

انواع تایمر ها و عملکرد آن ها در اتوماسیون صنعتی

انواع تایمر ها و عملکرد آن ها در اتوماسیون صنعتی

به طور کلی انواع تایمر های موجود در STEP7 را می توان مطابق جدول تقسیم بندی نمود...